การใส่เลขหน้าสารบัญ

หน้าสารบัญนั้น เป็นส่วนนำของรายงาน การใส่เลขหน้า ระเบียบการพิมพ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้แตกต่างไปจากการใส่เลขหน้าในเนื้อหา

บางสำนักให้ใส่เป็นตัวเลขไทยบ้าง  หรือบางสำนักก็ให้ตัวเลขอารบิกบ้าง หรือบางสำนักก็กำหนดให้เป็นตัวอักษรบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในวงเล็บ

ในการใส่เลขหน้าของสารบัญรวมถึงส่วนอื่น เช่น กิตติกรรมประกาศ เป็นต้น ก็ต้องกำหนดอย่างเดียวกัน

ในการจะใส่เลขหน้าสารบัญก็ต้องมีมาตรฐานที่ควรจะเป็น คือ ท่านต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นมาตรฐานเสียก่อน 

หาอ่านได้ในบทความ “การใส่เลขหน้า

1) ขอให้ท่านผู้อ่านคลิกที่แถบ Insert ที่ผมระบายสีเหลืองไว้ แล้วขอให้สังเกต ที่ผมระบายสีเขียวไว้ก็คือ Page Number


 หน้าจอของท่านผู้อ่าน อาจจะไม่เหมือนของผม เพราะ ผมได้บีบหน้าจอเข้ามา เพื่อจะใช้โปรแกรมจับภาพ  แต่มันจะอยู่แถวๆ นั้นแหละ

2) ต่อไปคลิก Page Number ก็จะมีเมนูยาวลงมา ก็คลิก Top of Page ก็จะมีเมนูออกมาอีก ปกติจะอยู่ข้างๆ ก็ให้คลิก plain Number 3

3) เลขหน้าก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นตัวอักษรที่กำหนดโดยโปรแกรม  ท่านผู้อ่านก็ปรับให้เป็นตัวอักษรเดียวกันกับตัวอักษรของเนื้อหา  ขนาด 14 พอยน์ก็แล้วกัน


 4) ต่อไปให้คลิก Page Number ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก็จะมีเมนูยาวลงมา  คราวนี้ให้คลิก Format Page Number

หน้าต่าง Format Page Number ก็จะลอยขึ้นมา ดังภาพ


 5) ต่อไปให้คลิกเครื่องหมายบั้งชี้ลง ก็จะมีรูปแบบของตัวอักษรให้เลือกมากมาย สมมุติว่า เราต้องการให้เป็นตัวอักษร เราก็เลือก ก ข ค

เมื่อเลือกแล้ว ตัวเลขหน้าสารบัญตั้งแต่แรก ก็จะกลายเป็นตัวอักษร  แต่ยังไม่มีวงเล็บ

6) ต่อไปเราก็ดับเบิ้ลคลิกตรงตัว ก ที่หน้าแรกเลย  แล้วก็พิมพ์วงเล็บใส่ลงไป  หน้าอื่นๆ ก็จะมีวงเล็บทุกหน้าไม่ต้องไปทำทีละหน้า ให้ปวดเฮด และเพลียฮาร์ท..........การบังเลขหน้า

ในบทความ “การใส่เลขหน้า ผมได้อธิบายเทคนิควิธีในการใส่เลขหน้าตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น

มาตรฐานที่ควรจะเป็นก็คือ

1) ท่านต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นมาตรฐาน

2) ในรายงานของท่าน ควรแบ่งเป็นบทๆ  สมมุติว่ามี 5 บท ก็ควรแบ่งเป็น 5 ไฟล์ เพราะ การใส่เลขหน้าอย่างที่เขียนไป ก็จะทำได้ง่าย

เท่าที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในการทำผลงานวิชาการ สอนนักศึกษา ฯลฯ มีบุคคลเป็นจำนวนมาก ไม่ได้ทำแบบนั้น

ส่วนใหญ่แล้ว  รายงานทั้งฉบับ  ท่านทำเป็นไฟล์เดียว  จะมีกี่หน้าๆ ท่านก็ทำเป็นไฟล์เดียว ผมยังเห็นบทความหลายๆ บทความแนะนำให้ทำอย่างนั้น

ท่านจะทำอย่างนั้น ผมก็ตามใจท่าน แต่ผมเห็นว่า การทำอย่างนั้น เป็นปัญหามากๆ เพราะ เวลาเราต้องการแก้ไขรายงานของเรา  เราก็ต้องเรียกขึ้นมาทั้งไฟล์

ถึงปัจจุบันคอมพิวเตอร์เรามันจะเร็วขึ้นมากก็ตาม ผมก็ว่า มันยังช้าอยู่ดี ถ้าทำแบบนั้น

อย่างไรก็ดี  ผมมีหน้าที่ช่วย ก็ต้องช่วยแนะนำกันไป

ไม่ว่าท่านจะแบ่งบทอย่างไร แต่ท่านขี้เกียจที่จะไปทำตามมาตรฐานอย่างที่แนะนำไว้ในบทความ “การใส่เลขหน้า”  ผมก็มีวิธีใช้ “บัง” เลขหน้าเอาดื้อๆ เลยก็ได้

เทคนิค “การบัง” แบบนี้ สามารถไปดัดแปลงใช้เพื่อปิดบัง สิ่งที่ไม่ต้องการให้เสนอหน้าออกไป ในรายงานหรือในบทความของเราได้ทั้งหมด

1) ขอให้ท่านคลิกที่เมนู Insert ผมระบายสีเหลืองไว้ ต่อไป ให้คลิกที่ Shapes ที่ผมระบายสีเขียวไว้2) เมื่อคลิกแล้ว ก็จะมีเมนูยาวลงมาให้เลือกมากมาย ให้ท่านเลือกที่ Basic Shapes ชอบวงกลมก็เลือกวงกลม ชอบสี่เหลี่ยมก็เลือกสี่เหลี่ยม  ผมชอบสี่เหลี่ยมขอบมน ผมก็เลือกอันนี้

3) เคอร์เซอร์ของเราก็จะกลายเป็นรูปกากบาท ท่านก็ไปวาดรูปสี่เหลี่ยมทับเลขหน้าที่ต้องการบังไว้


4) เท่าที่ก็เสร็จสิ้นกระบวนการบังเลขหน้าแล้ว  แต่งานยังไม่เสร็จ เพราะ ถ้าพิมพ์ออกมา  สี่เหลี่ยมขอบมนที่ว่า ก็จะโผล่ออกมาด้วย

เราต้องทำให้ขอบของสี่เหลี่ยมนั้นหายไป

5) ขอให้ท่านคลิกเม้าส์ขวาที่สี่เหลี่ยมดังกล่าว ก็จะมีเมนูยาวลงมา  ให้คลิกที่  Format Auto Shape ก็จะปรากฏหน้าต่าง Format Auto Shape โผล่ออกมา6) ตรง Color ที่ผมระบายสีเหลืองไว้ ให้ท่านเปลี่ยนเป็นสีขาว ขอบสี่เหลี่ยมก็จะกลมกลืนไปกับพื้นกระดาษ


ก็เป็นอันว่า เสร็จวิธีการบังเลขหน้าของเรา  ท่านจะไปปรับใช้เพื่อบังอะไรอื่นๆ ก็แล้วแต่ความสะดวก การใส่เลขหน้า

ปัปัญหาใหญ่มากของนักศึกษา ในการทำรายงานหรือเขียนบทความส่งผมก็คือ การใส่เลขหน้าของหน้ากระดาษ  ร้อยละ 90 ใส่ไม่ถูกต้อง

ร้อยละ 99 นักศึกษาก็ใส่แบบมั่วๆ กันมา คือ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของโปรแกรมเลย  โปรแกรมใส่มาอย่างไร ท่านก็ใส่ไปอย่างนั้น

ทำแบบรวกๆ กันเป็นส่วนใหญ่  แต่เกรดก็อยากจะได้ A หรือ B

นี่หมายความรวมถึงการขอผลงานวิชาการของบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วย  ส่วนใหญ่แล้ว ใส่เลขหน้าไม่ถูกต้องตามหลักการพิมพ์

ระเบียบของการตั้งค่าหน้ากระดาษนั้น กำหนดให้เลขหน้าต้องอยู่มุมบนด้านขวา ต้องห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว และขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว

ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ส่วนใหญ่แล้ว หน้าแรกของบท ระเบียบจะกำหนดไว้ว่า ไม่ต้องใส่เลขหน้า  หรือใส่ด้านล่างของหน้า (ธรรมศาสตร์กำหนดแบบนี้)

สิ่งที่ระเบียบไม่ค่อยจะบอกก็คือ ขนาดของตัวอักษร ว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่  เพราะ ระเบียบเดิมตามรุ่นพิมพ์ดีดนั้น  ขนาดของตัวอักษร มันต้องเท่ากันหมด

ตรงนี้ ขอบอกขนาดของตัวอักษรไปก่อนเลย  ปกติเราใช้ขนาดตัวอักษรของเนื้อหา 16 พอยน์  ดังนั้น ขนาดตัวอักษรของเลขหน้า ก็ควรจะเป็น 14 พอยน์

ต่อไปเรามาใส่เลขหน้ากัน  เอาบทความที่ผมกำลังเขียนอยู่นี้เป็นตัวอย่างเลย เพราะ สะดวกต่อการทำงานของผมดี

1) ท่านผู้อ่านต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้ถูกต้องก่อน  ไปอ่านที่บทความ “การตั้งค่าหน้ากระดาษ” ก่อน

2) ตอนนี้ ผมใช้ Microsoft Word 2013 รุ่นภาษาอังกฤษ  ท่านผู้อ่านที่ใช้ภาษาไทย ก็อ่านไป ดูไปก็แล้วกัน เพราะ ดูตำแหน่ง ดูอะไรแล้ว ผมว่าทำตามได้

3) ขอให้ท่านผู้อ่านคลิกที่แถบ Insert ที่ผมระบายสีเหลืองไว้ แล้วขอให้สังเกต ที่ผมระบายสีเขียวไว้ก็คือ Page Number


หน้าจอของท่านผู้อ่าน อาจจะไม่เหมือนของผม เพราะ ผมได้บีบหน้าจอเข้ามา เพื่อจะใช้โปรแกรมจับภาพ  แต่มันจะอยู่แถวๆ นั้นแหละ

4) ต่อไปคลิก Page Number ก็จะมีเมนูยาวลงมา ก็คลิก Top of Page ก็จะมีเมนูออกมาอีก ปกติจะอยู่ข้างๆ ก็ให้คลิก plain Number 3

5) เลขหน้าก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นตัวอักษรที่กำหนดโดยโปรแกรม  ท่านผู้อ่านก็ปรับให้เป็นตัวอักษรเดียวกันกับตัวอักษรของเนื้อหา  ขนาด 14 พอยน์ก็แล้วกัน 

6) ต่อไปให้คลิก Header มันจะอยู่ใกล้ๆ กับ Page Number นั่นแหละ  ขอให้สังเกต ขนาดของตัวอักษรของหน้ากระดาษ ที่ผมระบายสีเขียวไว้ ผมปรับเป็น Angsana New 14 พอนย์แล้ว


7) เมื่อคลิก Header แล้ว จะมีเมนูยาวลง  ให้ดูที่ด้านล่างๆ ของเมนูที่ยาวลงมานั้น แล้วคลิก Edit Header
8) หน้าจอก็จะเปลี่ยนไป ขอให้คลิกในสี่เหลี่ยมหน้า Different First Page เลขหน้าของหน้าแรกก็จะหายตัวไปทันที