การใส่เลขหน้า

ปัปัญหาใหญ่มากของนักศึกษา ในการทำรายงานหรือเขียนบทความส่งผมก็คือ การใส่เลขหน้าของหน้ากระดาษ  ร้อยละ 90 ใส่ไม่ถูกต้อง

ร้อยละ 99 นักศึกษาก็ใส่แบบมั่วๆ กันมา คือ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของโปรแกรมเลย  โปรแกรมใส่มาอย่างไร ท่านก็ใส่ไปอย่างนั้น

ทำแบบรวกๆ กันเป็นส่วนใหญ่  แต่เกรดก็อยากจะได้ A หรือ B

นี่หมายความรวมถึงการขอผลงานวิชาการของบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วย  ส่วนใหญ่แล้ว ใส่เลขหน้าไม่ถูกต้องตามหลักการพิมพ์

ระเบียบของการตั้งค่าหน้ากระดาษนั้น กำหนดให้เลขหน้าต้องอยู่มุมบนด้านขวา ต้องห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว และขอบกระดาษด้านขวา 1 นิ้ว

ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ส่วนใหญ่แล้ว หน้าแรกของบท ระเบียบจะกำหนดไว้ว่า ไม่ต้องใส่เลขหน้า  หรือใส่ด้านล่างของหน้า (ธรรมศาสตร์กำหนดแบบนี้)

สิ่งที่ระเบียบไม่ค่อยจะบอกก็คือ ขนาดของตัวอักษร ว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่  เพราะ ระเบียบเดิมตามรุ่นพิมพ์ดีดนั้น  ขนาดของตัวอักษร มันต้องเท่ากันหมด

ตรงนี้ ขอบอกขนาดของตัวอักษรไปก่อนเลย  ปกติเราใช้ขนาดตัวอักษรของเนื้อหา 16 พอยน์  ดังนั้น ขนาดตัวอักษรของเลขหน้า ก็ควรจะเป็น 14 พอยน์

ต่อไปเรามาใส่เลขหน้ากัน  เอาบทความที่ผมกำลังเขียนอยู่นี้เป็นตัวอย่างเลย เพราะ สะดวกต่อการทำงานของผมดี

1) ท่านผู้อ่านต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้ถูกต้องก่อน  ไปอ่านที่บทความ “การตั้งค่าหน้ากระดาษ” ก่อน

2) ตอนนี้ ผมใช้ Microsoft Word 2013 รุ่นภาษาอังกฤษ  ท่านผู้อ่านที่ใช้ภาษาไทย ก็อ่านไป ดูไปก็แล้วกัน เพราะ ดูตำแหน่ง ดูอะไรแล้ว ผมว่าทำตามได้

3) ขอให้ท่านผู้อ่านคลิกที่แถบ Insert ที่ผมระบายสีเหลืองไว้ แล้วขอให้สังเกต ที่ผมระบายสีเขียวไว้ก็คือ Page Number


หน้าจอของท่านผู้อ่าน อาจจะไม่เหมือนของผม เพราะ ผมได้บีบหน้าจอเข้ามา เพื่อจะใช้โปรแกรมจับภาพ  แต่มันจะอยู่แถวๆ นั้นแหละ

4) ต่อไปคลิก Page Number ก็จะมีเมนูยาวลงมา ก็คลิก Top of Page ก็จะมีเมนูออกมาอีก ปกติจะอยู่ข้างๆ ก็ให้คลิก plain Number 3

5) เลขหน้าก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นตัวอักษรที่กำหนดโดยโปรแกรม  ท่านผู้อ่านก็ปรับให้เป็นตัวอักษรเดียวกันกับตัวอักษรของเนื้อหา  ขนาด 14 พอยน์ก็แล้วกัน 

6) ต่อไปให้คลิก Header มันจะอยู่ใกล้ๆ กับ Page Number นั่นแหละ  ขอให้สังเกต ขนาดของตัวอักษรของหน้ากระดาษ ที่ผมระบายสีเขียวไว้ ผมปรับเป็น Angsana New 14 พอนย์แล้ว


7) เมื่อคลิก Header แล้ว จะมีเมนูยาวลง  ให้ดูที่ด้านล่างๆ ของเมนูที่ยาวลงมานั้น แล้วคลิก Edit Header
8) หน้าจอก็จะเปลี่ยนไป ขอให้คลิกในสี่เหลี่ยมหน้า Different First Page เลขหน้าของหน้าแรกก็จะหายตัวไปทันทีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น