การบังเลขหน้า

ในบทความ “การใส่เลขหน้า ผมได้อธิบายเทคนิควิธีในการใส่เลขหน้าตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น

มาตรฐานที่ควรจะเป็นก็คือ

1) ท่านต้องตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นมาตรฐาน

2) ในรายงานของท่าน ควรแบ่งเป็นบทๆ  สมมุติว่ามี 5 บท ก็ควรแบ่งเป็น 5 ไฟล์ เพราะ การใส่เลขหน้าอย่างที่เขียนไป ก็จะทำได้ง่าย

เท่าที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในการทำผลงานวิชาการ สอนนักศึกษา ฯลฯ มีบุคคลเป็นจำนวนมาก ไม่ได้ทำแบบนั้น

ส่วนใหญ่แล้ว  รายงานทั้งฉบับ  ท่านทำเป็นไฟล์เดียว  จะมีกี่หน้าๆ ท่านก็ทำเป็นไฟล์เดียว ผมยังเห็นบทความหลายๆ บทความแนะนำให้ทำอย่างนั้น

ท่านจะทำอย่างนั้น ผมก็ตามใจท่าน แต่ผมเห็นว่า การทำอย่างนั้น เป็นปัญหามากๆ เพราะ เวลาเราต้องการแก้ไขรายงานของเรา  เราก็ต้องเรียกขึ้นมาทั้งไฟล์

ถึงปัจจุบันคอมพิวเตอร์เรามันจะเร็วขึ้นมากก็ตาม ผมก็ว่า มันยังช้าอยู่ดี ถ้าทำแบบนั้น

อย่างไรก็ดี  ผมมีหน้าที่ช่วย ก็ต้องช่วยแนะนำกันไป

ไม่ว่าท่านจะแบ่งบทอย่างไร แต่ท่านขี้เกียจที่จะไปทำตามมาตรฐานอย่างที่แนะนำไว้ในบทความ “การใส่เลขหน้า”  ผมก็มีวิธีใช้ “บัง” เลขหน้าเอาดื้อๆ เลยก็ได้

เทคนิค “การบัง” แบบนี้ สามารถไปดัดแปลงใช้เพื่อปิดบัง สิ่งที่ไม่ต้องการให้เสนอหน้าออกไป ในรายงานหรือในบทความของเราได้ทั้งหมด

1) ขอให้ท่านคลิกที่เมนู Insert ผมระบายสีเหลืองไว้ ต่อไป ให้คลิกที่ Shapes ที่ผมระบายสีเขียวไว้2) เมื่อคลิกแล้ว ก็จะมีเมนูยาวลงมาให้เลือกมากมาย ให้ท่านเลือกที่ Basic Shapes ชอบวงกลมก็เลือกวงกลม ชอบสี่เหลี่ยมก็เลือกสี่เหลี่ยม  ผมชอบสี่เหลี่ยมขอบมน ผมก็เลือกอันนี้

3) เคอร์เซอร์ของเราก็จะกลายเป็นรูปกากบาท ท่านก็ไปวาดรูปสี่เหลี่ยมทับเลขหน้าที่ต้องการบังไว้


4) เท่าที่ก็เสร็จสิ้นกระบวนการบังเลขหน้าแล้ว  แต่งานยังไม่เสร็จ เพราะ ถ้าพิมพ์ออกมา  สี่เหลี่ยมขอบมนที่ว่า ก็จะโผล่ออกมาด้วย

เราต้องทำให้ขอบของสี่เหลี่ยมนั้นหายไป

5) ขอให้ท่านคลิกเม้าส์ขวาที่สี่เหลี่ยมดังกล่าว ก็จะมีเมนูยาวลงมา  ให้คลิกที่  Format Auto Shape ก็จะปรากฏหน้าต่าง Format Auto Shape โผล่ออกมา6) ตรง Color ที่ผมระบายสีเหลืองไว้ ให้ท่านเปลี่ยนเป็นสีขาว ขอบสี่เหลี่ยมก็จะกลมกลืนไปกับพื้นกระดาษ


ก็เป็นอันว่า เสร็จวิธีการบังเลขหน้าของเรา  ท่านจะไปปรับใช้เพื่อบังอะไรอื่นๆ ก็แล้วแต่ความสะดวก ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น